Larssons Dalsjöfors är ett transportföretag sen 1961.

Om oss

Larssons Dalsjöfors, eller Göte Larsson Transport HB, grundades av Göte Larsson 1961. År 1995 tog Götes son Björn Larsson över företaget, som han idag driver med sex anställda. Göte var själv verksam i företaget fram till 1999, då han drabbades av sjukdom. Göte gick bort i februari 2007.

Företaget var som störst i slutet av 1980-talet, då Göte drev en bred verksamhet med både anläggningsbilar och persontrafik (bussar och taxi). Men mjölktransporterna har hela tiden utgjort kärnan i företaget och idag är verksamheten renodlad till enbart mjölkbilarna.

Larssons Dalsjöfors arbetade i drygt 50 år med mjölktransporter från gård till mejeri men slutade med detta den 1:a oktober 2011.

Företaget har idag tre distributionsbilar som hämtar färdigpackad mjölk på mejeriet i Jönköping och levererar till butiker runtom i Boråstrakten.